TAG: 1995

Kaupunkiekologia Syksyllä 1995 kirjoittamani luentomuistiinpanot. Helsingin yliopiston Kaupunkiympäristö-luentosarja, luento 1/12. Kaupunkiekologiaan pätevät …
Liikenteen aiheuttamat päästöt ja niiden terveyshaitat Kirjoittamani luentomuistiinpanot syksyltä 1995. Helsingin yliopiston Kaupunkiympäristö-luentosarja, lue…
Kaupunkijätevesien vaikutusten tarkkailu Syksyllä 1995 kirjoittamani luentomuistiinpanot. Helsingin yliopiston Kaupunkiympäristö-luentosarja, luento 3/12. * …
Kaupunkien jätevedet ja niiden käsittely Syksyllä 1995 kirjoittamani luentomuistiinpanot. Helsingin yliopiston Kaupunkiympäristö-luentosarja, luento 4/12. Suo…
Kaupunkien energiahuolto Syksyllä 1995 kirjoittamani luentomuistiinpanot. Helsingin yliopiston Kaupunkiympäristö-luentosarja, luento 5/12. Luennoitsija: Kaarl…
Kaupunki-ilman saasteet Syksyllä 1995 kirjoittamani luentomuistiinpanot. Helsingin yliopiston Kaupunkiympäristö-luentosarja, luento 6/12. 23.10.1995 (itse as…
Kaupunkien ilmasto Syksyllä 1995 kirjoittamani luentomuistiinpanot. Helsingin yliopiston Kaupunkiympäristö-luentosarja, luento 7/12. Lämpösaareke (heat island…
Kaupunkien kasvit Syksyllä 1995 kirjoittamani luentomuistiinpanot. Helsingin yliopiston Kaupunkiympäristö-luentosarja, luento 8/12. Esimerkkinä tässä on lähin…
Töölönlahti-projekti Syksyllä 1995 kirjoittamani luentomuistiinpanot. Helsingin yliopiston Kaupunkiympäristö-luentosarja, luento 9/12. Luennoitsija: maantiete…
Kaupunki pelon ympäristönä Syksyllä 1995 kirjoittamani luentomuistiinpanot. Helsingin yliopiston Kaupunkiympäristö-luentosarja, luento 10/12. Pelon tutkiminen…
Kaupunkiliikenne Syksyllä 1995 kirjoittamani luentomuistiinpanot. Helsingin yliopiston Kaupunkiympäristö-luentosarja, luento 11/12. Luennoitsija: DI liikennet…
Kaupunkien jätteet Syksyllä 1995 kirjoittamani luentomuistiinpanot. Helsingin yliopiston Kaupunkiympäristö-luentosarja, luento 12/12. Jäteongelma on ratkaista…
Kaupunkiympäristö-luentosarjan muistiinpanot * 1995 * HELSINGIN YLIOPISTO, KAUPUNKIYMPÄRISTÖ 1, LUENTOSARJA S95 * LUENTOMUISTIINPANOT * Unioninkatu 44 …
Maapallon kantokyky Kirjoittamani tiivistelmä kirjasta Maailman tila 1994, luku 1/10. Ihminen muuttaa maapalloa nyt geologisissa mitoissa. Maapallo muuttuu pe…
Kirjoittamani tiivistelmä kirjasta Maailman tila 1994, luku 2/10. Maailman metsien uusi hoito Metsien yhteenlaskettu pinta-ala on pienentynyt. Vielä enemmän o…
Valtamerien suojelu Kirjoittamani tiivistelmä kirjasta Maailman tila 1994, luku 3/10. Valtameret voivat suuren kokonsa takia vaikuttaa haavoittumattomilta. Ku…
Voimateollisuuden rakennemuutos Kirjoittamani tiivistelmä kirjasta Maailman tila 1994, luku 4/10. Sähkön menestys on ollut valtava. Nykyään kaikki maailman ka…
Liikenneuudistus Kirjoittamani tiivistelmä kirjasta Maailman tila 1994, luku 5/10. Autolla on ollut suurin vaikutus liikenteen historiassa. Matkustamisen tasa…
Tietokoneet ympäristön puolesta Kirjoittamani tiivistelmä kirjasta Maailman tila 1994, luku 6/10. Asevoimat kehittivät tietokoneet ja kulutustalous toi ne yle…
Ympäristön terveysriskien arviointi Kirjoittamani tiivistelmä kirjasta Maailman tila 1994, luku 7/10. Kemikaalien tuottajat ovat kehittäneet kymmeniä tuhansia…
Kylmän sodan varustusten purkaminen Kirjoittamani tiivistelmä kirjasta Maailman tila 1994, luku 8/10. Toisen maailmansodan päättymisestä lähtien hallitukset o…
Maailmanpankin uudistaminen Kirjoittamani tiivistelmä kirjasta Maailman tila 1994, luku 9/10. Kansainvälinen Jälleenrakennus- ja Kehityspankki eli Maailmanpan…
Ruoka ja väestö Kirjoittamani tiivistelmä kirjasta Maailman tila 1994, luku 10/10. Tällä vuosikymmenellä maailmassa on koittamassa tilinteon aika. Ympäristöva…
Maailman tila 1994: raportti kehityksestä kohti kestävää yhteiskuntaa Tämä on opintojeni yhteydessä kirjoittamani kirjatiivistelmä kirjasta Maailman tila 1994:…
Maailma Kirjoittamani tiivistelmä kirjasta Ympäristön tila Suomessa, osa 1/4. Kaiken kasvu Ihmiskunnan kehitys on tähän asti ollut kasvua. Ihmisiä on aina va…
Eurooppa Kirjoittamani tiivistelmä kirjasta Ympäristön tila Suomessa, osa 2/4. Muuttuva maanosa Eurooppa on monessa mielessä ainutlaatuinen maanosa. Euroopas…
Lähialueet Kirjoittamani tiivistelmä kirjasta Ympäristön tila Suomessa, osa 3/4. Neuvostoliiton perintö Teollisuuden, yhdyskuntien ja maatalouden päästöt ova…
Suomi Kirjoittamani tiivistelmä kirjasta Ympäristön tila Suomessa, osa 4/4. Haavoittuva maa Suomen geoekologinen asema on merkittävä. Ilma on Suomessa puhta…
Ympäristön tila Suomessa Tämä on opintojeni yhteydessä kirjoittamani kirjatiivistelmä kirjasta Ympäristön tila Suomessa. Tiivistelmän tekstin määrä on noin 7 %…
Viitenumerolaskenta Pascal-kielinen ohjelma vuodelta 1995, joka laskee viitenumeron viimeisen tarkistenumeron. program VIITENUMEROLASKENTA(input,output); us…