TAG: 1999

Kodak Advantix F300 The year of origin of this review is 2005. Tästä sivusta on suomenkielinen versio. The only film camera that I've ever owned was Kodak Adv…
Pro gradu: Suuri puhelutietokanta Tämä teksti on vuodelta 2005. Tässä on tietojenkäsittelytieteen opintoihini liittynyt Pro gradu -tutkielma, joka valmistui h…
Kodak Advantix F300 Tämä kuvaus on kirjoitettu vuonna 2005. There is an English versio of this page. Ainoa filmikamera, jonka olen koskaan omistanut, oli Koda…