Sellusta biotuotteeksi

Kirjoitettu 30.10.2017.

Sellutehtaita kutsutaan nyt biotuotetehtaiksi ja VTT sanoo sellua luonnonkuiduksi.

Aika pitkä matka on kuljettu siitä, kun sellutehdas oli ilmat ja vedet saastuttavaa kemianteollisuutta. Jämsänkoski sellutehtaineen oli maan kärkipaikoilla astman ilmaantuvuudessa ja keskustaajamalle harkittiin rakentamiskieltoa.

Sitten sellutehtaita alettiin korvata valtavasti sähköä kuluttavilla mutta lähes kemikaalittomilla kuumahiertämöillä. Näin myös Jämsänkoskella. Ja uusia ydinreaktoreita avattiin hiertämöitä pyörittämään.