Ilveslinnan vieraskirjan rekisteriseloste

Viimeksi päivitetty 18.3.2022.

Tämä rekisteriseloste koskee elossa olevia henkilöitä, joiden nimi on tunnistettu vieraskirjan tekstistä ja tallennettu tähän sivustoon.

Rekisteri

Ilveslinnan vieraskirja -sivusto

Rekisterinpitäjä

Heikki Siltala

Sähköposti: info at-merkki heikkisiltala piste net.

Rekisterin tarkoitus

Sivuston tarkoitus on tallentaa ja jakaa julkista kulttuurihistoriallista tietoa Jämsänkosken Ilveslinnassa vuosina 1938 - 1972 vierailleista henkilöistä, jotka ovat kirjoittaneet nimensä Ilveslinnan vieraskirjaan.

Rekisterin tietosisältö

Koko sivusto kaikkine tietoineen on julkisesti saatavilla internetissä.

Kaikista vieraskirjan kuvamuotosesta sisällöstä tunnistetuista henkilöistä on tallennettu nimitiedot

 • Etunimi
 • Sukunimi

Tämän lisäksi henkilöstä on voitu tallentaa julkisuudessa yleisesti tunnettuja kuvailevia tietoja kuten

 • Ammatti tai arvo
 • Toimiminen julkisessa poliittisessa tehtävässä
 • Julkinen luottamustehtävä
 • Muu julkinen tehtävä
 • Koulutus
 • Suoritettu tutkinto
 • Saatu arvonimi
 • Sukulaisuussuhde, esim. että henkilö on toisen vieraskirjassa esiintyvän henkilön puoliso
 • Merkittävä julkisesti tunnettu saavutus, harrastus tai kiinnostuksen kohde

Tietojen säilytysaika

Tiedot säilytetään toistaiseksi.

Tietolähteet

Nimitiedot on saatu lukemalla Ilveslinnan vieraskirjasta otettuja valokuvia ja tulkitsemalla siinä olevia nimikirjoituksia.

Kuvailevat tiedot on saatu käyttämällä nimitiedon avulla internetin hakukoneita ja hakukoneiden kautta löydettyjä yleisiä ja tunnettuja tietolähteitä kuten Wikipedia, Kansallisbiografia, Geni, Kuka kukin on -kirjasarja, Helsingin Sanomat ja Aamulehti.

Siltä osin kuin täydentävien tietolähde on avoimesti saatavilla ja linkitettävissä, henkilön kuvailevien tietojen yhteydessä esitettävät lisätietoja-linkit johtavat tietolähteisiin.

Rekisterin suojaus

Koko sivusto kaikkine tietoineen on julkisesti saatavilla internetissä.

Sivusto on suojattu tietojen oikeudettomalta muuttamiselta tavanomaisilla verkkosivustoissa käyttävillä keinoilla kuten rajoittamalla tietojen päivitysoikeus kirjautumista vaativaksi, käyttämällä palomuuria, salakirjoittamalla kaikki tietoliikenne, päivittämällä käytettävät ohjemistot säännöllisesti ja varmuuskopioimalla tiedot säännöllisesti.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa tietonsa. Tietojen tarkastaminen tapahtuu lukemalla tätä internetiin avointa sivustoa.

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojensa korjaamista, mikäli niissä on virheitä.

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää

 • kuvailevien tietojensa poistamista
 • nimitietojensa poistamista
 • sekä nimitietojensa että kuvailevien tietojensa poistamista