Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
fi:tietotekniikka:zeus_haittahohjelma_koneella [2019-10-19 13:52]
127.0.0.1 external edit
fi:tietotekniikka:zeus_haittahohjelma_koneella [2019-10-24 22:39] (current)
Line 1: Line 1:
 ====== ZeuS-haittaohjelma Windows-tietokoneella ====== ====== ZeuS-haittaohjelma Windows-tietokoneella ======
  
-<WRAP info>​Tämä on vuonna 2014 kirjoittamani suomenkielinen yhteenveto ZeuS-haittaohjelmatartunnasta,​ sen havaitsemisesta ja sen poistamisesta. Yhteenveto on yritetty kirjoittaa tavallisille tietokoneen käyttäjille,​ ei IT-ammattilaisille. Viimeisin päivitys 22.10.2017. Yhteenveto perustuu [[.:​the_zeus_malware_incident|englanninkieliseen tekstiini]].</​WRAP>​+<WRAP info>​Tämä on vuonna 2014 kirjoittamani suomenkielinen yhteenveto ZeuS-haittaohjelmatartunnasta,​ sen havaitsemisesta ja sen poistamisesta. Yhteenveto on yritetty kirjoittaa tavallisille tietokoneen käyttäjille,​ ei IT-ammattilaisille. Viimeisin päivitys 22.10.2017. Yhteenveto perustuu [[:​en:​information_technology:​the_zeus_malware_incident|englanninkieliseen tekstiini]].</​WRAP>​
  
 ===== Taustaa ===== ===== Taustaa =====