Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
fi:tietotekniikka:zeus_haittahohjelma_koneella [2017-10-22 16:37]
Heikki Siltala Kevyttä viimeistelyä. Kirjoitusvirheitä korjattu.
fi:tietotekniikka:zeus_haittahohjelma_koneella [2017-10-22 16:45] (current)
Heikki Siltala
Line 41: Line 41:
   * Miksi ZeuS avasi niin paljon verkkoyhteyksiä,​ että se paljasti itsensä? Voin vain arvailla, että tämä johtui joko ZeuS-ohjelman toimintahäiriöstä tai siitä, että palomuurini esti verkkoyhteydet,​ jolloin ZeuS yritti ratkaista tilanteen avaamalla lisää yhteyksiä. Ilman tätä tilannetta ZeuS olisi voinut olla tietokoneella vaikka ikuisesti. Periaatteessa on myös mahdollista,​ että tämä ZeuS-muunnos aiheutti tahallaan harmia tukkimalla verkkoyhteydet,​ mutta tämä ei ole todennäköistä. Nykyään haittaohjelmat eivät yleensä halua haitata tietokoneen käyttöä, vaan pysyvät huomaamattomina taustalla ja puuhailevat siellä jotakin haittaohjelman levittäjän kannalta hyödyllistä.   * Miksi ZeuS avasi niin paljon verkkoyhteyksiä,​ että se paljasti itsensä? Voin vain arvailla, että tämä johtui joko ZeuS-ohjelman toimintahäiriöstä tai siitä, että palomuurini esti verkkoyhteydet,​ jolloin ZeuS yritti ratkaista tilanteen avaamalla lisää yhteyksiä. Ilman tätä tilannetta ZeuS olisi voinut olla tietokoneella vaikka ikuisesti. Periaatteessa on myös mahdollista,​ että tämä ZeuS-muunnos aiheutti tahallaan harmia tukkimalla verkkoyhteydet,​ mutta tämä ei ole todennäköistä. Nykyään haittaohjelmat eivät yleensä halua haitata tietokoneen käyttöä, vaan pysyvät huomaamattomina taustalla ja puuhailevat siellä jotakin haittaohjelman levittäjän kannalta hyödyllistä.
  
-{{tag>IT 2013 2014 Tor haittaohjelma tietokonevirus ZeuS Opera svchost Windows}}+{{tag>IT 2013 2014 2017 Tor haittaohjelma tietokonevirus ZeuS Opera svchost Windows}}