Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
fi:tietotekniikka:verkko_kuntoon_netgear_orbi [2018-06-30 15:08]
Heikki Siltala
fi:tietotekniikka:verkko_kuntoon_netgear_orbi [2019-10-24 22:39] (current)
Line 94: Line 94:
 Kummassakin Orbi-tukiasemassa on ethernet-liitäntäpaikkoja,​ joten verkkoon saa kiinni myös niitä laitteita, joissa ei ole langatonta lähiverkkoa. Ethernet-liitäntää käyttämällä voi myös keventää radioverkon kuormitusta. Kummassakin Orbi-tukiasemassa on ethernet-liitäntäpaikkoja,​ joten verkkoon saa kiinni myös niitä laitteita, joissa ei ole langatonta lähiverkkoa. Ethernet-liitäntää käyttämällä voi myös keventää radioverkon kuormitusta.
  
-Orbi-verkkoa voi hallita perustoimintojen osalta älypuhelinsovelluksella ja kattavasti selaimen kautta. Orbi-verkon voi avata myös hallittavaksi internetistä.+Orbi-verkkoa voi hallita perustoimintojen osalta älypuhelinsovelluksella ja kattavasti selaimen kautta. Orbi-verkon voi avata myös hallittavaksi internetistä. Vieraita varten voi perustaa vierailijaverkon.
  
 {{:​images:​netgear_orbi:​orbi_hallinta.png?​800|}} {{:​images:​netgear_orbi:​orbi_hallinta.png?​800|}}