Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
fi:tietotekniikka:projekti_minipc [2017-11-20 21:40]
Heikki Siltala
fi:tietotekniikka:projekti_minipc [2020-06-22 15:54] (current)
Heikki Siltala
Line 1: Line 1:
 ====== Projekti: Mini-PC ====== ====== Projekti: Mini-PC ======
  
-<wrap info>​Kirjoitettu 18.11.2017.</​wrap>+<WRAP info>​Kirjoitettu 18.11.2017.</​WRAP>
  
 Olin jo laajentanut televisioni käyttöaluetta äly-TV:ksi laittamalla siihen Chromecastin. Sitten sain idean, että miksi televisio ei voisi toimia täysipainoisena tietokoneenakin. Niinpä aloin selvittää,​ mitä mahdollisuuksia on olemassa tehdä televisiosta tietokone. ​ Olin jo laajentanut televisioni käyttöaluetta äly-TV:ksi laittamalla siihen Chromecastin. Sitten sain idean, että miksi televisio ei voisi toimia täysipainoisena tietokoneenakin. Niinpä aloin selvittää,​ mitä mahdollisuuksia on olemassa tehdä televisiosta tietokone. ​