Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
fi:tietoa [2020-05-09 16:13]
127.0.0.1 external edit
fi:tietoa [2020-05-17 03:03] (current)
Heikki Siltala
Line 1: Line 1:
 ====== Tietoa tästä sivustosta ====== ====== Tietoa tästä sivustosta ======
  
-<wrap info>​Tämä sivu on päivitetty viimeksi ​19.10.2019. [[en:​about|Also available in English]].</​wrap>​+<wrap info>​Tämä sivu on päivitetty viimeksi ​17.5.2020. [[en:​about|Also available in English]].</​wrap>​
  
 ===== Taustaa ===== ===== Taustaa =====
Line 26: Line 26:
  
 Tätä sivustoa ei ole liitetty mihinkään analyysipalveluun kuten Google Analyticsiin. Tätä sivustoa ei ole liitetty mihinkään analyysipalveluun kuten Google Analyticsiin.
 +
 +Valokuva-albumit [[https://​heikkisiltala.net/​photos/​|heikkisiltala.net/​photos]] perustuvat [[https://​jalbum.net/​|jAlbum-ohjelmistoon]] joka ei sekään kerää tietoa käytöstä ja käyttäjistä,​ mutta käyttää Googlen palvelua karttojen esittämiseen.
  
 ===== Muut sivustot ja palvelut ===== ===== Muut sivustot ja palvelut =====