Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
fi:sivusto:muutokset [2017-10-17 04:20]
127.0.0.1 external edit
fi:sivusto:muutokset [2017-10-29 03:11] (current)
Heikki Siltala
Line 1: Line 1:
-====== ​Sivuston muutokset ​======+====== ​Tuoreimmat päivitykset ​======
  
 <wrap info>​Tämä on automaattisesti päivittyvä lista sivuston viimeisimmistä muutoksista.</​wrap>​ <wrap info>​Tämä on automaattisesti päivittyvä lista sivuston viimeisimmistä muutoksista.</​wrap>​
  
-{{changes>​render=pagelist&​count=50}}+{{changes>​type=create,​edit&​render=pagelist&​count=50}}