Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Next revision
Previous revision
fi:paikka:jamsankoski [2017-10-17 04:20]
127.0.0.1 external edit
fi:paikka:jamsankoski [2019-10-24 22:39] (current)
Line 1: Line 1:
 ====== Jämsänkoski ====== ====== Jämsänkoski ======
 +
 +<wrap info>​Kirjoitettu 4.7.2003.</​wrap>​
  
 Jämsänkoski on entinen kunta, entinen kaupunki ja nykyinen paikkakunta Jämsässä,​ Keski-Suomessa. Sen historia kulkee käsikkäin Suomen paperiteollisuuden kanssa. Jämsänkosken kunta perustettiin paperiteollisuuden tarpeista irrottamaalla se Jämsästä 1926 ja liitettiin takaisin Jämsään 2009. Liitosta seurasi mm. terveyskeskuksen alasajo ja viime aikoina on keskusteltu uimahallin lakkauttamisesta. Julkisten palvelujen suhteen ennuste on siis selvä ja sama kuin muuallakin: heikentyvää. ​ Jämsänkoski on entinen kunta, entinen kaupunki ja nykyinen paikkakunta Jämsässä,​ Keski-Suomessa. Sen historia kulkee käsikkäin Suomen paperiteollisuuden kanssa. Jämsänkosken kunta perustettiin paperiteollisuuden tarpeista irrottamaalla se Jämsästä 1926 ja liitettiin takaisin Jämsään 2009. Liitosta seurasi mm. terveyskeskuksen alasajo ja viime aikoina on keskusteltu uimahallin lakkauttamisesta. Julkisten palvelujen suhteen ennuste on siis selvä ja sama kuin muuallakin: heikentyvää. ​