Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
fi:paikka:jamsankosken_ilveslinna_jamsan_lehti_1937 [2019-09-25 06:45]
127.0.0.1 external edit
fi:paikka:jamsankosken_ilveslinna_jamsan_lehti_1937 [2019-10-24 22:39] (current)
Line 21: Line 21:
 Eteishallista toiseen kerrokseen vievien portaitten tasanteella on ovi lukusali- ja kokoushuoneeseen. Tähän huoneeseen voidaan sijoittaa myöskin kirjasto. Siipirakennuksessa on talon vahtimestarin asunto, ja kunnantoimiston huoneisto sekä puhelinkeskus. Toiseen kerrokseen noustua päästään ensiksi tilavaan lämpiöön,​ jota voidaan käyttää moneen eri tarkoitukseen. Ensiksi se on juhlasalin luonnollinen - ja komea - eteinen. Sitten siinä voidaan pitää erilaisia pienempiä tilaisuuksia,​ kokouksia ym. Lotat ja martat kokoontuvat siinä omnpeluiltoihin,​ oppitunneilleen ym. Lämpiön yhteydessä ovat lottien ja marttojen työhuoneet maalais- ja marttatuntuisine kalustoineen. Lämpiöstä päästään myöskin marttojen talouskeittiöön,​ jonne raput johtavat myös suoraan ulkoa. Talouskeittiön vieressä on emännöitsijän huone sekä kaksi vierashuonetta. Eteishallista toiseen kerrokseen vievien portaitten tasanteella on ovi lukusali- ja kokoushuoneeseen. Tähän huoneeseen voidaan sijoittaa myöskin kirjasto. Siipirakennuksessa on talon vahtimestarin asunto, ja kunnantoimiston huoneisto sekä puhelinkeskus. Toiseen kerrokseen noustua päästään ensiksi tilavaan lämpiöön,​ jota voidaan käyttää moneen eri tarkoitukseen. Ensiksi se on juhlasalin luonnollinen - ja komea - eteinen. Sitten siinä voidaan pitää erilaisia pienempiä tilaisuuksia,​ kokouksia ym. Lotat ja martat kokoontuvat siinä omnpeluiltoihin,​ oppitunneilleen ym. Lämpiön yhteydessä ovat lottien ja marttojen työhuoneet maalais- ja marttatuntuisine kalustoineen. Lämpiöstä päästään myöskin marttojen talouskeittiöön,​ jonne raput johtavat myös suoraan ulkoa. Talouskeittiön vieressä on emännöitsijän huone sekä kaksi vierashuonetta.
  
-Jo mainitusta toisen kerroksen lämpiöstä johtavat suuret ovet varsinaiseen juhlasaliin. Se on rakennustavaltaan,​ koristelultaan ja väritykseltään erittäin kaunis ja juhlava, 13 m leveässä ja 18.5 m pitkässä salissa on tilaa 400 hengelle. Juhlasalissa samoinkuin lämpiössäkin on parkettilattiat. Näyttämön kauniiin verhon ilveksineen ja kuusineen on suunnitellut koristetaiteilija Toini Kallio. Näyttämön yhteydessä sen alapuolella on välikerroksessa kaksi näyttelijäin puhuhuonetta sekä tyttöjen ja poikien kerhohuone. Vielä on näiden alla talon samassa päässä voimailijain 8 * 8 m suuruinen valmennushuone sekä sen yhteydessä ​puhkeutumis- sekä suihkuhuoneet.+Jo mainitusta toisen kerroksen lämpiöstä johtavat suuret ovet varsinaiseen juhlasaliin. Se on rakennustavaltaan,​ koristelultaan ja väritykseltään erittäin kaunis ja juhlava, 13 m leveässä ja 18.5 m pitkässä salissa on tilaa 400 hengelle. Juhlasalissa samoinkuin lämpiössäkin on parkettilattiat. Näyttämön kauniiin verhon ilveksineen ja kuusineen on suunnitellut koristetaiteilija Toini Kallio. Näyttämön yhteydessä sen alapuolella on välikerroksessa kaksi näyttelijäin puhuhuonetta sekä tyttöjen ja poikien kerhohuone. Vielä on näiden alla talon samassa päässä voimailijain 8 * 8 m suuruinen valmennushuone sekä sen yhteydessä ​pukeutumis- sekä suihkuhuoneet.
  
 Juhlasalin korkeus on kaksi kerrosta. Kolmannen kerroksen huoneet ovat suojeluskunnan käytettävissä. Siellä on suojeluskunnan kanslia, varasto sekä päivystäjän huone. Juuri suojeluskunnan huoneiston kohdalla on alussa mainittu mahtava torni, joka sekin on kokonaisuudessaan suojeluskunnan hallussa. Tornihuone on 8 * 10 m suuruinen. Sen ikkunat ovat syvennyksessä vanhaan linnamaiseen tapaan. Seiniä peittävät historialliset,​ paljaaksi jätetyt vanhan puuhiomon ja seuratalon palosta pelastuneet tiilet. Myös lamput ovat peräisin entisestä seuratalosta. Kalustona ovat jykevät honkaiset penkit ja pöydät. Tornihuoneen yhteydessä on pienoskivääriampumarata 4 - 5 miestä varten. Juhlasalin korkeus on kaksi kerrosta. Kolmannen kerroksen huoneet ovat suojeluskunnan käytettävissä. Siellä on suojeluskunnan kanslia, varasto sekä päivystäjän huone. Juuri suojeluskunnan huoneiston kohdalla on alussa mainittu mahtava torni, joka sekin on kokonaisuudessaan suojeluskunnan hallussa. Tornihuone on 8 * 10 m suuruinen. Sen ikkunat ovat syvennyksessä vanhaan linnamaiseen tapaan. Seiniä peittävät historialliset,​ paljaaksi jätetyt vanhan puuhiomon ja seuratalon palosta pelastuneet tiilet. Myös lamput ovat peräisin entisestä seuratalosta. Kalustona ovat jykevät honkaiset penkit ja pöydät. Tornihuoneen yhteydessä on pienoskivääriampumarata 4 - 5 miestä varten.