Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Next revision
Previous revision
fi:paikka:helsinki [2017-10-17 04:20]
127.0.0.1 external edit
fi:paikka:helsinki [2019-10-24 22:39] (current)
Line 1: Line 1:
 ====== Helsinki ====== ====== Helsinki ======
 +
 +<wrap info>​Kirjoitettu 4.7.2003.</​wrap>​
  
 Helsinki on kaupunki Suomessa. Helsinki eroaa maaseudusta seuraavilla keskeisillä tavoilla: Helsinki on kaupunki Suomessa. Helsinki eroaa maaseudusta seuraavilla keskeisillä tavoilla:
Line 6: Line 8:
   - Helsingissä ihmiset ovat ehkä hieman avarakatseisempia kuin maaseudulla,​ mutta vain hieman. Helsinkiläisillä on omat ennakkoluulonsa. Yksi mielenkiintoisimmista on käsitys asuinalueista. Useimmilla helsinkiläisillä on tarkka käsitys, millaisia monet niistä asuinalueista ovat, joissa he eivät ole koskaan asuneet, tuskin edes käyneet. Tästä ilmiöstä johtuen läheisten asuinalueiden asuntojen hinnoissa voi olla 25 prosentin hintaero, ja kaupungin sisällä alueiden välillä jopa yli 50 prosentin hintaero.   - Helsingissä ihmiset ovat ehkä hieman avarakatseisempia kuin maaseudulla,​ mutta vain hieman. Helsinkiläisillä on omat ennakkoluulonsa. Yksi mielenkiintoisimmista on käsitys asuinalueista. Useimmilla helsinkiläisillä on tarkka käsitys, millaisia monet niistä asuinalueista ovat, joissa he eivät ole koskaan asuneet, tuskin edes käyneet. Tästä ilmiöstä johtuen läheisten asuinalueiden asuntojen hinnoissa voi olla 25 prosentin hintaero, ja kaupungin sisällä alueiden välillä jopa yli 50 prosentin hintaero.
  
-{{tag>​Helsinki kulttuuri huumori}}+{{tag>​Helsinki kulttuuri huumori ​2003}}