Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
fi:paikka:harjavalta [2017-10-22 15:53]
Heikki Siltala
fi:paikka:harjavalta [2019-10-24 22:39] (current)
Line 7: Line 7:
 Kokemäki ja Jämsä ovat palvelutaajamia,​ joissa maalaisuus on jatkuvasti läsnä. Harjavalta ja [[fi:​paikka:​jamsankoski|Jämsänkoski]] taas ovat teollisuuden ympärille kehittyneitä taajamia, ja ero palvelutaajamaan on aistittavissa kaikkialla. Harjavallassa tunnelma oli monella tavoin samanlainen kuin [[fi:​paikka:​jamsankoski|Jämsänkoskella]]. Sen huomasi mm. ihmisissä ja kaduilla liikkuvassa nuorisossa. En pysty selkeästi erittelemään,​ mistä asioista sen huomaa, mutta [[fi:​paikka:​jamsankoski|Jämsänkoskella]] asuneelle Harjavallan tuttuus oli ilmeistä. Kokemäki ja Jämsä ovat palvelutaajamia,​ joissa maalaisuus on jatkuvasti läsnä. Harjavalta ja [[fi:​paikka:​jamsankoski|Jämsänkoski]] taas ovat teollisuuden ympärille kehittyneitä taajamia, ja ero palvelutaajamaan on aistittavissa kaikkialla. Harjavallassa tunnelma oli monella tavoin samanlainen kuin [[fi:​paikka:​jamsankoski|Jämsänkoskella]]. Sen huomasi mm. ihmisissä ja kaduilla liikkuvassa nuorisossa. En pysty selkeästi erittelemään,​ mistä asioista sen huomaa, mutta [[fi:​paikka:​jamsankoski|Jämsänkoskella]] asuneelle Harjavallan tuttuus oli ilmeistä.
  
-{{tag>​Harjavalta Kokemäki teollisuustaajama Jämsänkoski Jämsä}}+{{tag>​Harjavalta Kokemäki teollisuustaajama Jämsänkoski Jämsä ​2003}}