Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
fi:musiikki:kuuntelussa_arachnes_apocalypse [2017-11-27 01:24]
Heikki Siltala
fi:musiikki:kuuntelussa_arachnes_apocalypse [2019-10-24 22:39] (current)
Line 15: Line 15:
 Bändin musiikillinen tyyli on minusta uniikki. Sama tulee mieleen myös levyn soundeista, hyvällä tavalla. Progressiiviseksi metalliksi miksaus ja tuotanto on aika rankka. Soundeista tulee hiukan mieleen Tad Morose samalta aikakaudelta. Syntetisaatorin soundeja vaihdetaan ahkerasti, mutta se sopii hyvin bändin tekniseen tyyliin. Bändin musiikillinen tyyli on minusta uniikki. Sama tulee mieleen myös levyn soundeista, hyvällä tavalla. Progressiiviseksi metalliksi miksaus ja tuotanto on aika rankka. Soundeista tulee hiukan mieleen Tad Morose samalta aikakaudelta. Syntetisaatorin soundeja vaihdetaan ahkerasti, mutta se sopii hyvin bändin tekniseen tyyliin.
  
-Italiasta on tullut paljon melodista heavyä. Tämä levy on selkeästi sen tarjonnan progresiivisemmasta ja laadukkaammasta päästä.+Italiasta on tullut paljon melodista heavyä. Tämä levy on selkeästi sen tarjonnan progresiivisemmasta ja laadukkaammasta päästä. Aineksia on niin paljon, että niistä riittää useaan kuuntelukertaan.
  
 {{tag>​kuuntelussa levy CD albumi heavy_metal arvio 2002 2017}} {{tag>​kuuntelussa levy CD albumi heavy_metal arvio 2002 2017}}