Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
fi:auto:toyota_yaris [2017-10-16 02:07]
Heikki Siltala
fi:auto:toyota_yaris [2019-10-24 22:39] (current)
Line 15: Line 15:
 toteutettu digitaalinen mittaristo oli hieno. Sen käyttökelpoisuutta arkiajossa on tosin toteutettu digitaalinen mittaristo oli hieno. Sen käyttökelpoisuutta arkiajossa on tosin
 vaikea etukäteen arvioida. vaikea etukäteen arvioida.
 +
 +{{images:​auto2005:​toyota_yaris_02_nokia_9500_cellcam.jpg?​240 }}
  
 Ajettaessa huomasin heti, että vaihteiston tuntuma oli erittäin tarkka ja napakka, todellinen Ajettaessa huomasin heti, että vaihteiston tuntuma oli erittäin tarkka ja napakka, todellinen
Line 24: Line 26:
 rauhattomuus. Mutta muuten auto vaikutti suuntavakaalta jopa moottoritievauhdissa. Melutaso rauhattomuus. Mutta muuten auto vaikutti suuntavakaalta jopa moottoritievauhdissa. Melutaso
 nousi moottoritiellä,​ mutta ei kohtuuttomasti. nousi moottoritiellä,​ mutta ei kohtuuttomasti.
- 
-{{images:​auto2005:​toyota_yaris_02_nokia_9500_cellcam.jpg?​240 }} 
  
 Koeajo antoi samansuuntaisen kuvan Yariksesta kuin oli syntynyt netinkin perusteella. Koeajo antoi samansuuntaisen kuvan Yariksesta kuin oli syntynyt netinkin perusteella.
Line 40: Line 40:
  
 {{tag>​auto koeajo arvio 2005}} {{tag>​auto koeajo arvio 2005}}
 +